Akadémia

Vyznaj sa v investíciách

Základné typy investícií

Každý človek sa môže rozhodnúť, či svoje peniaze utratí za veci okamžitej spotreby, alebo za veci ktoré plánuje v budúcnosti opäť premeniť na peniaze. V tom prípade sa z neho stáva investor.

Investícia znamená, že sa dnes niečoho vzdávame preto, aby sme získali niečo v budúcnosti. Budúca hodnota je však vždy neistá, preto je s investovaním spojené vždy riziko. Všeobecne môžeme rozlišovať dva druhy investícií:

Reálne investície

Sú viazané na nejaký konkrétny predmet alebo podnikateľskú činnosť a majú charakter dlhodobého použitia.

Finančné investície

Slúži na vytváranie investičného majetku

investice

Medzi finančné investície sa najčastejšie radí:

 • Peňažné vklady - sporiteľné knižka, bežný účet, sporožírový účet, termínovaný účet, devízový účet
 • Depozitné certifikáty, vkladové listy
 • Dlhopisy - pokladničné poukážky, štátne, podnikové a komunálne obligácie, hypotekárne záložné listy
 • Akcie - listinné akcie, dematerilizované akcie, akcie na meno, akcie na doručiteľa
 • Poistky a životné renty
 • Zmenky, šeky
 • Finančnej spoluúčasti - spoločenstvo, účasť v obchodných spoločnostiach
 • Portfóliové investície (podielové listy)
 • Odvodené cenné papiere (futures, opcie, opčné poukážky)

Pravidelné investície

Sporenie je uchovávanie peňazí za účelom zhodnotenia. Zhodnotenie sa vyjadruje úrokmi. U sporenia je nízka miera rizika. Najčastejšie sa sporí formou ukladania pravidelnej čiastky do banky. Tu je záruka splatenie istiny, vzhľadom k tomu, že sú vklady poistené (do výšky 100 000 EUR). Investovanie je premena peňazí v iné aktíva:

 • dlhopisy
 • akcie
 • komodity
 • podielové listy

Investície nie sú poistené, z tohto dôvodu sa u investícií počíta s určitou mierou rizika. Bohatí ľudia majetok drží na sporiacich účtoch, v podnikoch, ktoré kontrolujú, alebo v štátnych dlhopisoch (do podielových fondov väčšinou neinvestujú). Chudobní väčšinou s peniazmi zaobchádzajú nezodpovedne. Inflácia (znehodnotenie peňazí) ohrozuje peniaze aj ostatné aktíva.

opakovane-investice

Zlato

Je večné, navyše je krásne a fascinuje generácie už po tisícročia. Na počiatku fungovalo aj ako bežné platidlo. Teraz už sa používa skôr ako ozdoba. Alebo ako investícia. Tiež Vás už niekedy napadlo, že neviete kam s peniazmi?

Alternatíva investovania

Zlato vždy platilo ako uchovávateľ hodnoty. V krízach sa k nemu radi všetci vracajú. Pretože keď v chudých časoch niečo vlastníte, ste vlastne bohatí. Tak by sa dali zhrnúť motívy tých, ktorí uvažujú o zlatu ako o investícii. Z prieskumu vyplynulo, že za najlepší investíciu ho považuje skoro 20% Čechov a Slovákov. Lenže ako všetko aj zlato má svoje pre i proti.

V čom sa oplatí

Najlepšie je brať zlato ako dlhodobý a hlavne doplnkový nástroj investovania. Najrozumnejšie je nespoliehať sa len na zlato, ale svoje finančné zdroje viac diverzifikovať. Dá sa teda použiť ako doplnok k investíciám.

Je vhodné aj pre menších investorov

Ak máte menej peňazí - nevadí. Zlato je síce drahý kov s celkom vysokou hodnotou, ale má tú výhodu, že je "deliteľné". Záleží teda na tom, koľko si ho chcete kúpiť. Preto možno investovať aj v menších finančných objemoch:

 • zlaté zliatky
 • zlaté míny
 • zlaté tehly
 • zlaté mince

Ak by ste premýšľali o šperkoch, budú najskôr vždy o trochu drahšie ako investičné zlato - je s nimi spojená aj práca a umelecká hodnota. Naopak ak klasický šperk budete chcieť predať, už ho pravdepodobne nepredáte za pôvodnú cenu, ale iba za cenu zlata (alebo aj menšie, ak nový majiteľ bude musieť investovať do pretavenia)

gold

Nulová cena zlata prakticky nehrozí

Cena zlata síce nie je nikde garantovaná a ako akákoľvek iná komodita podlieha výkyvom, ale možnosť, že by jeho hodnota spadla až na nulu, je veľmi malá. Avšak sa zlato používalo kedysi aj ako univerzálny platidlo a boli ním po nejaký čas kryté aj peniaze. Pokiaľ na zlatu nezarobíte veľké čiastky, možno naň, na rozdiel od peňazí, pozerať aj ako na uchovávateľa hodnoty. Napríklad v období krízy často klesajú ceny akcií, nie ale cena zlata.

Reaguje na krízu, politiku i na počasie

Akákoľvek panika, ktorá spôsobí pokles cien akcií a iných cenín (napríklad kvôli kríze), má za následok to, že investori siahnu radšej po tradičnom nástroju - zlatu. Cena potom strmo rastie a prevyšuje dopyt nad ponukou. Ďalšou nevýhodou je to, že jeho cena je ovplyvnená aj počasím. Ako to? Stačí, keď poriadne zaprší, a hneď máte zatopené zlaté bane. Čo neznamená nič iné ako nárast ceny. Zemetrasenie? Ďalší problém. Nedostatok vody na vyčistenie zlatých rúd taktiež dvíha cenu zlata. A v neposlednom rade reaguje aj na politické udalosti.

V čom byť obozretní

Zlato prechádza premenlivým cenovým vývojom. V posledných rokoch sa ale jeho cena pohybuje medzi 1 200 a 1 400 dolármi za trójsku uncu.

Nižšia likvidita

Ak by ste rýchlo potrebovali svoje peniaze späť, nepôjde to zrejme tak rýchlo ako napríklad na sekundárnom trhu. Je totiž potrebné počítať aj s vyšším rizikom a s nákladmi obchodov. Aby sa potom investor dostal aspoň na hodnotu, za ktorú zlato kúpil, mala by cena zlata byť samozrejme o niečo vyššia ako pri nákupe..

Horšie sa uchováva

Chcete mať svoje zlato v bezpečí? Potom vám najskôr nezostane nič iné, než si zaobstarať buď pevný trezor, čo nie je úplne zadarmo, alebo si jeden prenajať v banke. Ale banka nie je charita, preto vás úschova bude stáť nejakú tú korunu. Znamená to ešte ďalšie dodatočné náklady.

Portfóliové investície

Rozdelenie peňažných prostriedkov medzi určitý súbor reálnych a finančných investícií. Zmyslom rozdelenie peňažných zdrojov je snaha o rozdelení investičných rizík do rôznych, na sebe nezávislých oblastí.

portfoliove-investice

Depozitné certifikáty

Cenný papier vydaný bankou alebo sporiteľňou. Vystaviteľ týmto cenným papierom potvrdzuje, že investorom bola v banke (sporiteľni) zložená určitá suma peňazí na stanovenú dobu za určitý úrok. Vzhľadom k tomu, že na nich nie je uvedené meno majiteľa, možno s nimi obchodovať.

Dlhopisy

Cenný papier s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v nominálnych hodnotách a vyplácanie výnosov z neho určeného k určitému dátumu a povinnosť osoby, ktorá je oprávnená dlhopisy vydávať tieto záväzky plniť. Jednou z foriem zmenky je aj zmenka.

Akcie

Cenný papier s ktorým sú spojené práva majiteľa podieľať sa na riadení spoločnosti, na jej zisku a na majetkovom zostatku pri zániku spoločnosti. Veľmi dôležitým právom akcionára je právo na časť ročného zisku, teda dividendu. Akcie sú ľahko obchodovateľné, najmä ak sú vydané na doručiteľa (nie na meno).

akcie

Peňažný vklad

Vklad hotovosti na účty peňažných ústavov, teda bánk. Výhodou je pomerne rýchle nakladanie s prostriedkami uloženými na týchto vkladoch, nevýhodou potom celkom nízky ročný úrok. Riziko u týchto vkladov je pomerne nízke, pretože zvyčajne sú zo zákona poistené.

penezni-vklad

Umenie

Umenie je samostatnou kapitolou, teda aspoň čo sa týka investície. Je špecifické tým, že je naozaj veľa dlhodobé, tiež trochu neisté a radí sa medzi najrizikovejšie. To preto, že každé druhé dielo môže byť falzifikát. V prípade, že sa neradíte medzi znalca, je dobré využiť vlastného poradcu alebo ak galeristu. Ani to však nevylúčia pôsobenie módnych trendov a subjektívneho vnímania diel, ktoré tu hrajú veľkú rolu. To, že teraz má Kupkov obraz s názvom Elevation hodnotu viac ako 900 tisíc Eur, neznamená, že to tak bude aj za 5 alebo 50 rokov.

umeni

S čím můžeme pomoci?

Analýza finančnej situácie

Poradenstvo v oblasti investičných fondov

Výber optimálneho riešenia z hľadiska výnosu a istoty

Sprostredkovanie investície

Kompletné vybavenie investičného procesu

Poradenstvo v oblasti financovania nehnuteľností a bývania

Každodenná možnosť Privátnych konzultácii

Kancelárske zázemie

Připojte se do naší Facebookové skupiny Professional Investment.