Poskytujeme majetkové poradenstvo a sprostredkovávanie investícií do vecných hodnôt.

O nás

Našim klientom poskytujeme komplexné služby v oblasti investícií. Na mieru navrhujeme najvhodnejší portfólio a takisto sprostredkovávame konkrétne, overené a kvalitné investičné vstupy. Dlhodobým cieľom spoločnosti je dôvera klienta na základe overených výsledkov.

V portfóliu produktov, s ktorými pracujeme, sa nachádzajú iba preverené spoločnosti s dôveryhodnou históriou, stabilným objemom kapitálu a mnohých investorov z celého sveta. Všetky produkty sú registrované Českou Národnou bankou a Národnou bankou Slovenska podliehajú dohľadu nad kapitálovým trhom. Taktiež služby poradcu sú pod dozorom Českej Národnej banky a investičné produkty v portfóliu podliehajú regulácii na trhu v ČR a na Slovensku.

Naším hlavným cieľom je poraziť infláciu a predovšetkým ochrániť majetok klienta. Zakladáme si preto na absolútnej dôvere s klientom. Od okamihu, keď sa stanete takýmto naším partnerom, bude o Vaše portfólio postarané neobmedzene, rovnako tak platí tento servis aj pre Vašich potomkov.

Amir - profi foto

Naše portfólio

SOV8664a6_fotoproduktykomoditniucet

Investície do Zlata, Striebra, Platina

  • Investície do drahých kovov dostupná širokej verejnosti
  • Dlhodobá ochrana úspor proti znehodnoteniu
  • Sporenie už od 20 EUR mesačne
  • Priemerovanie nákupnej ceny drahých kovov
  • Bonusové gramy pre pravidelných sporiacich klientov
  • Transparentný on-line prehľad o nákupoch zlata, striebra a platiny
  • Ľubovoľný pomer medzi nakupovanými drahými kovmi
  • Splátky je možné upravovať podľa vašich možností
  • Prerušenie šporenia bez sankcií

Prečo investovať do drahých kovov?

Investícia, ktorá má zmysel.

Diverzifikácie majetku

Drahé kovy predstavujú bezrizikový doplnok Vášho investičného portfólia, ktorý umožní docieliť širšiu diverzifikáciu. Ich hodnota neustále rastie a v porovnaní s inými investíciami sú stabilné za akejkoľvek situácie.

Uchovávateľ hodnoty

Ochráni Vaše úspory pred infláciou a stratou kúpnej sily. Záujem o drahé kovy neustále stúpa a s ním aj jeho ceny, drahé kovy sú preto bezpečným úložiskom Vášho voľného kapitálu.

Okamžitá likvidita

Drahé kovy sú dopytované po celom svete, z toho dôvodu môžu byť okamžite speňažené kdekoľvek a kedykoľvek.

Nezávislosť

Sú nezávislé na bankovom systéme a ekonomickej situácii krajiny, preto Vás ochráni pred akýmikoľvek výkyvmi. Drahé kovy máte vždy pod kontrolou.

Bezpečnosť

Fyzická podoba drahých kovov Vám prinesie pocit nezávislosti, bezpečia a anonymity. Môžete ich uložiť či už doma, v nebankovej úschovni alebo v bankovej schránke.

Ostatné výhody

Drahé kovy sa stávajú čoraz viac vzácnejšie komoditou a ich hodnota neustále preukázateľne rastie. Z toho dôvodu sú z dlhodobého hľadiska ideálnou investíciou, ktorú v budúcnosti môžete využiť na dôchodok, pre vzdelávanie detí alebo na štart do samostatného života.

S čím môžeme pomôcť?

Analýza finančnej situácie

Poradenstvo v oblasti investičných fondov

Výber optimálneho riešenia z hľadiska výnosu a istoty

Sprostredkovanie obchodu (Investičné zliatky, Šporiace programy, Jednorázové nákupy)

Sprostredkovanie investície

Kompletné vybavenie investičného procesu

Poradenstvo v oblasti financovania nehnuteľností a bývania

Každodenná možnosť Privátnych konzultácii

Kancelárske zázemie

Investície do drahých kovov (zlato, striebro, platina)

Referencie

Pripojte sa do našej Facebookovej skupiny Professional Investments