Akademie

Vyznej se v investicích

Základní typy investic

Každý člověk se může rozhodnout, zda své peníze utratí za věci okamžité spotřeby, nebo za věci které hodlá v budoucnu opět proměnit na peníze. V tom případě se z něj stává investor.

Investice znamená, že se dnes něčeho vzdáváme proto, abychom získali něco v budoucnosti. Budoucí hodnota je však vždy nejistá, proto je s investováním spojeno vždy riziko.

Obecně můžeme rozlišovat dva druhy investic:

Reálné investice

Jsou vázány na nějaký konkrétní předmět nebo podnikatelskou činnost a mají charakter dlouhodobého užití.

Finanční investice

Slouží k vytváření investičního majetku.

investice

Mezi finanční investice se nejčastěji řadí:

 • Peněžní vklady - spořitelní knížka, běžný účet, sporožirový účet, termínovaný účet, devizový účet
 • Depozitní certifikáty, vkladové listy
 • Dluhopisy - pokladniční poukázky, státní, podnikové a komunální obligace, hypoteční zástavní listy
 • Akcie - listinné akcie, dematerilizované akcie, akcie na jméno, akcie na doručitele
 • Pojistky a životní renty
 • Směnky, šeky
 • Finanční spoluúčasti - společenství, účast v obchodních společnostech
 • Portfoliové investice (podílové listy)
 • Odvozené cenné papíry (futures, opce, opční poukázky)

Pravidelné investice

Spoření je uchovávání peněz za účelem zhodnocení. 

Zhodnocení se vyjadřuje úroky. U spoření je nízká míra rizika. Nejčastěji se spoří formou ukládání pravidelné částky do banky. Zde je záruka splacení jistiny, vzhledem k tomu, že jsou vklady pojištěny (do výše 100 000 EUR).

Investování je přeměna peněz v jiná aktiva:

 • dluhopisy
 • akcie
 • komodity
 • podílové listy

Investice nejsou pojištěny, z tohoto důvodu se u investic počítá s určitou mírou rizika.

Bohatí lidé majetek drží na spořících účtech, v podnicích, které kontrolují, nebo ve státních dluhopisech (do podílových fondů většinou neinvestují).

Chudí většinou s penězi zacházejí nezodpovědně.

Inflace (znehodnocení peněz) ohrožuje peníze i ostatní aktiva.

opakovane-investice

Zlato

Je věčné, navíc je krásné a fascinuje generace už po tisíciletí. Na počátku fungovalo i jako běžné platidlo. Teď už se používá spíš jako ozdoba. Anebo jako investice. Také Vás už někdy napadlo, že nevíte kam s penězi?

Alternativa investování

Zlato vždycky platilo jako uchovatel hodnoty. V krizích se k němu rádi všichni vracejí. Protože když v hubených časech něco vlastníte, jste vlastně bohatí. Tak by se daly shrnout motivy těch, kteří uvažují o zlatu jako o investici. Z průzkumu vyplynulo, že za nejlepší investici ho považuje skoro 20 % Čechů. Jenže jako všechno i zlato má svá pro i proti.

V čem se vyplatí

Nejlepší je brát zlato jako dlouhodobý a hlavně doplňkový nástroj investování. Nejrozumnější je nespoléhat se pouze na zlato, ale svoje finanční zdroje více diverzifikovat. Dá se tedy použít jako doplněk k investicím na Zonky.

Je vhodné i pro menší investory

Pokud máte méně peněz – nevadí. Zlato je sice drahý kov s docela vysokou hodnotou, ale má tu výhodu, že je „dělitelné“. Záleží tedy na tom, kolik si ho chcete koupit. Proto lze investovat i v menších finančních objemech:

 • zlaté slitky
 • zlaté miny
 • zlaté cihly
 • zlaté mince

Pokud byste přemýšleli o špercích, budou nejspíš vždy o trochu dražší než investiční zlato – je s nimi spojena i práce a umělecká hodnota. Naopak pokud klasický šperk budete chtít prodat, už ho pravděpodobně neprodáte za původní cenu, ale pouze za cenu zlata (nebo i menší, pokud nový majitel bude muset investovat do přetavení)

gold

Nulová cena zlata prakticky nehrozí

Cena zlata sice není nikde garantována a jako jakákoliv jiná komodita podléhá výkyvům, ale možnost, že by jeho hodnota spadla až na nulu, je velmi malá. Však se zlato používalo kdysi i jako univerzální platidlo a byly jím po nějaký čas kryty i peníze. Pokud na zlatu nevyděláte velké částky, lze na něj, na rozdíl od peněz, pohlížet i jako na uchovatele hodnoty. Například v období krize často klesají ceny akcií, nikoliv ale cena zlata.

Reaguje na krizi, politiku i na počasí

Jakákoliv panika, která způsobí pokles cen akcií a jiných cenin (třeba kvůli krizi), má za následek to, že investoři sáhnou raději po tradičním nástroji – zlatu. Cena pak strmě roste a převyšuje poptávku nad nabídkou.

Další nevýhodou je to, že jeho cena je ovlivněna i počasím. Jak to? Stačí, když pořádně zaprší, a hned máte zatopené zlaté doly. Což neznamená nic jiného než nárůst ceny. Zemětřesení? Další problém. Nedostatek vody na vyčištění zlatých rud taktéž zvedá cenu zlata. A v neposlední řadě reaguje i na politické události.

V čem být obezřetní

Zlato prochází proměnlivým cenovým vývojem. V posledních letech se ale jeho cena pohybuje mezi 1 200 a 1 400 dolary za trojskou unci.

Nižší likvidita

Pokud byste rychle potřebovali své peníze zpět, nepůjde to nejspíš tak rychle jako třeba na sekundárním trhu na Zonky. Je totiž potřeba počítat i s vyšším rizikem a s náklady obchodů. Aby se pak investor dostal alespoň na hodnotu, za kterou zlato koupil, měla by cena zlata být samozřejmě o něco vyšší než při nákupu.

Hůře se uchovává

Chcete mít své zlato v bezpečí? Pak vám nejspíš nezbude nic jiného, než si pořídit buď bytelný trezor, což není úplně zdarma, anebo si jeden pronajmout v bance. Ale banka není charita, proto vás úschova bude stát nějakou tu korunu. Znamená to ještě další dodatečné náklady.

Portfoliové investice

Rozdělení peněžních prostředků mezi určitý soubor reálných a finančních investic. Smyslem rozdělení peněžních zdrojů je snaha o rozdělení investičních rizik do různých, na sobě nezávislých oblastí.

portfoliove-investice

Depozitní certifikáty

Cenný papír vystavený bankou nebo spořitelnou. Výstavce tímto cenným papírem stvrzuje, že investorem byla v bance (spořitelně) složena určitá suma peněz na stanovenou dobu za určitý úrok. Vzhledem k tomu, že na nich není uvedeno jméno majitele, lze s nimi obchodovat.

Dluhopisy

Cenný papír s nímž je spojeno právo majitele požadovat splácení dlužné částky v nominálních hodnotách a vyplácení výnosů z něj určeného k určitému datu a povinnost osoby, která je oprávněna dluhopisy vydávat tyto závazky plnit. Jednou z forem dlužního úpisu je i směnka.

Akcie

Cenný papír s nímž jsou spojena práva majitele podílet se na řízení společnosti, na jejím zisku a na majetkovém zůstatku při zániku společnosti. Velmi důležitým právem akcionáře je právo na část ročního zisku, tedy dividendu. Akcie jsou snadno obchodovatelné, zvláště jsou-li vydané na doručitele (ne na jméno).

akcie

Peněžní vklad

Vklad hotovosti na účty peněžních ústavů, tedy bank. Výhodou je poměrně rychlé nakládání s prostředky uloženými na těchto vkladech, nevýhodou pak docela nízký roční úrok. Riziko u těchto vkladů je poměrně nízké, neboť obvykle jsou ze zákona pojištěny.

penezni-vklad

Umění

Umění je samostatnou kapitolou, tedy alespoň co se týče investice. Je specifické tím, že je opravdu hodně dlouhodobé, také trochu nejisté a řadí se mezi nejrizikovější. To proto, že každé druhé dílo může být falzifikát. V případě, že se neřadíte mezi znalce, je dobré využít vlastního poradce nebo-li galeristu. Ani to však nevyloučí působení módních trendů a subjektivního vnímání děl, které zde hrají velkou roli. To, že teď má Kupkův obraz s názvem Élévation hodnotu více než 22 milionů korun, neznamená, že tomu tak bude i za 5 nebo 50 let.  

umeni

S čím můžeme pomoci?

Analýza finanční situace

Poradenství v oblasti investičních fondů

Výběr optimálního řešení z hlediska výnosu a jistoty

Zprostředkování investice

Kompletní vyřízení investičního procesu

Poradenství v oblasti financování nemovitostí a bydlení

Každodenní možnost privátních konzultací

Kancelářské zázemí

Připojte se do naší Facebookové skupiny Professional Investment.